bclose

بایگانی برچسب برای:مجموعه داستان

مجموعه داستان «بزقاب» / انتشارات روزنه / چاپ 1398

مجموعه داستان «بُزقاب» اثر مصطفی بیان منتشر شد

  مجموعه داستان «بُزقاب» اثر مصطفی بیان منتشر شد. در پشت جلد این کتاب می خوانید: مصطفی بیان متولد ۱۳۶۳٫ او داستان نویسی را از نوجوانی با مجله های «کیهان بچه ها»، «سروش نوجوان» و «سلام بچه ها» آغاز کرد. در سال های پس از آن نیز با نشریات مختلف مانند: سروش جوان، جوانان امروز، […]