bclose

بایگانی برچسب برای:پنجمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ

معرفی برگزیدگان پنجمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ

عنوان خبر: معرفی برگزیدگان پنجمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ جمعه ۱۹ دی ماه «پنجمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ» برگزیدگان خود را شناخت. «جایزه داستان کوتاه سیمرغ» در سال‌‌ های اخیر به ابتکار «انجمن داستان سیمرغ نیشابور» و با مدیریت مصطفی بیان و با مشارکت بخش خصوصی پایه‌گذاری شد و هدف از برگزاری این جایزه ادبی، […]